جهت مشاهده متن کامل مقاله و دسترسی به تصاویر بیشتر لطفا لینک اصلی ژورنال را ملاحظه بفرمایید.

لینک دسترسی در ژورنال MODERN MEDICAL LABORATORY

 لینک دسترسی مستقیم به مقاله  Smart materials for drug delivery and cancer therapy