+982188874730
info@baharteb.ir

شیمی درمانی

استاتین ها بعنوان یک عامل بالقوه ی دارویی در درمان کنسر و شیمی درمانی، MAY-2021

/post-13

در یک مطالعه علمی که در ژورنال MDPI در 16 ماه می 2021 به چاپ رسیده، نشانداده شده است که ترکیبات خانواده استاتین ها که در درمان چربی خون کاربرد دارند می توانند در مهار رشد و تمایز سلولهای سرطانی و القای آپوپتوز در این سلولها نقش مهمی داشته باشند.