+982188874730
info@baharteb.ir

AMES TEST

ابداع روش AMES در شناسایی جهش زایی، Modern MedLab

/post-14

بیوشیمیست آمریکایی Bruce Ames  تستی را ابداع کرد  که در این تست از سوش های سالمونلا تیفی موریوم ، که در اپران هیستدین خود دارای جهش بودند و قابلیت رشد در محیط فاقد هیستدین را نداشتند  برای شناسایی عوامل جهش زا استفاده می شد.