+982188874730
info@baharteb.ir

Chimeric ReceptorBinding Proteins

کاربرد و زیست فناوری باکتریوفاژ به منظور تولید پپتید خاص-ژورنال cell report

/post-6

در این مطالعه پژوهشی که در ژورنال Cell Report به چاپ رسیده است از محصولات کمپانی ABT به منظور تخلیص پروتئین تغییر یافته در باکتریوفاژ استفاده شده است. جهت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید