+982188874730
info@baharteb.ir

microbe

کشف گنجینه آنزیم های شبه CRISPR در میکروب ها، nature 2021

/post-20

تحقیقات دانشمندان وجود خانواده ای از آنزیم های برش دهندهDNA شبیه آنزیم CRISPR را آشکار کرده است.