+982188874730
info@baharteb.ir

pandemic

پیش بینی پاندمی های در راه!!!

/post-26

در این بررسی علمی پیش بینی میشود که پاندمی های مشابه و گاها سهمناک تری از کرونا در پیش رو باشد.


پاندمی بعدی آغاز شده است!! June 2021

/post-23

آغاز یک پاندمی چگونه است؟ از چه زمانی شروع می شود؟ و چرا بدرستی شناسایی نمی شود؟ اینها سوالاتی است که استاد دانشگاه کلمبیا با توضیح مفصل در این مورد روشنگری می کند.