+982188874730
info@baharteb.ir

FGFR4

داروی ضد سرطان LY2874455، مهارکننده FGFR4. ژورنال nature

/post-15

پژوهشگران دانشگاه اصفهان، به بررسی و مطالعه مکانیسم مولکولی تاثیر داروی ضد سرطانLY2874455 به روی رسپتور فاکتور رشد فیبروبلاستی 4 پرداختند و نتیجه این مطالعه در ژورنالScientific Reports در nature درسال 2021 به چاپ رسیده است.