+982188874730
info@baharteb.ir

bahar tashkhis teb

کشف گنجینه آنزیم های شبه CRISPR در میکروب ها، nature 2021

/post-20

تحقیقات دانشمندان وجود خانواده ای از آنزیم های برش دهندهDNA شبیه آنزیم CRISPR را آشکار کرده است.


محیط کشت پایه آگار، در سنجش های آنتی بیوتیک های خانواده پلی میکسین

/post-5

محیط کشت استاندارد پایه آگار، که به منظور سنجش های میکروبیولوژیک آنتی بیوتیک های خانواده پلی میکسین کاربرد دارد.