+982188874730
info@baharteb.ir

ثبت طرح و ایده نوآورانه


پژوهشگران، صاحبان ایده و دانش و شرکت های دانش بینان و نوپا، برای شروع روند داوری و برخورداری از حمایت های شرکت بهار تشخیص طب در این زمینه، لطفا اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نمایید. حداکثر طی 7 روز کاری با شما تماس برقرار خواهد شد و در روند بررسی و نتیجه قرار خواهید گرفت.


  • {{value}}
به منظور ثبت طرح یا ایده نوآورانه خود اطلاعات درخواستی را به دقت تکمیل نمایید.
عنوان طرح یا ایده نوآورانه را بنویسید. عنوان طرح یا ایده نوآورانه را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.

دریافت اطلاعات مجری طرح
درصورتیکه شرکت دانش بنیان هستید، اطلاعات مدیرعامل را بعنوان مجری طرح وارد نمایید.
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
استان محل اقامت را انتخاب کنید.
شهر محل اقامت را بنویسید. شهر محل اقامت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

دریافت اطلاعات طرح نوآورانه
عنوان طرح یا ایده نوآورانه را بنویسید. عنوان طرح یا ایده نوآورانه را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
چکیده طرح نوآورانه را بنویسید. چکیده طرح نوآورانه را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. چکیده طرح نوآورانه را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
بارگزاری فایل مرتبط با طرح نوآورانه را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...