+982188874730
info@baharteb.ir

بایگانی نوشته‌ها


کاربرد آنزیم پکتین لیاز در مقاله علمی

کاربرد آنزیم پکتین لیاز در مقاله علمی

آنزیم پکتین لیاز، بصورت خاص در صنایع غذایی و تولید و فرآوری نوشیدنی های میوه ای کاربرد دارد. در این مقاله با استفاده از رزین های کروماتوگرافی کمپانیAgarose Bead Technologies -ABT و انجام بهینه سازی و دستورزی های خاص کارایی و پایداری این آنزیم را بروی ساختار رزین افزایش داده اند.

استفاده از رزین گلی اکسال در پروسه بهینه سازی آنزیم آلکالاز-Alcalase

استفاده از رزین گلی اکسال در پروسه بهینه سازی آنزیم آلکالاز-Alcalase

آنزیم آلکالاز، یک پروتئاز بسیار مهم و تجاری است که بصورت گسترده در صنایع متفاوت و از جمله صنایع و کارخانجات بیوتکنولوژی کاربرد دارد. بدلیل گران بودن این پروتئاز بهینه سازی و افزایش کارایی آن بشدت مورد توجه کمپانی های بیوتکنولوژی و دارویی است.

دسته‌بندی
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...